ข่าวสารประชาสัมพันธ์

* ข่าวประชาสัมพันธ์

* ข่าวประกวดราคา รับสมัครงาน

* ข่าวประชุมอบรม

ITA ความโปรงใสจัดซื้อจัดจ้าง

ไม่มีกระทู้ใหม่ ความโปร่งใส (Transparency)

บอร์ดย่อย: ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง, EBIT1, EBIT2, EBIT3, EBIT4, EBIT5, EBIT6, EBIT7, EBIT8, EBIT9

ไม่มีกระทู้ใหม่ ความพร้อมรับผิดชอบ (Accountability)

บอร์ดย่อย: EBIT10, EBIT11, EBIT12, EBIT13, EBIT14, EBIT15, EBIT16

ไม่มีกระทู้ใหม่ ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption Free)

บอร์ดย่อย: EBIT17

ไม่มีกระทู้ใหม่ วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture)

บอร์ดย่อย: EBIT18, EBIT19, EBIT20, EBIT21, EBIT22, EBIT23, EBIT24

ไม่มีกระทู้ใหม่ คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน (Work Integrity)

บอร์ดย่อย: EBIT25, EBIT26

คลังข้อมูล

ไม่มีกระทู้ใหม่ กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข

กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข
โรงพยาบาลท่าตูม จ.สุรินทร์ - Info Center

0 กระทู้ ใน 0 หัวข้อ โดย 2 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: วรวฺุฒิ เย็นใจ
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

1 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 1. ออนไลน์มากที่สุด: 9 (ธันวาคม 27, 2018, 11:23:25 AM)